Tel: 0910 50 78 78
Poštovné zadarmo na všetky produkty
Tel: 0910 50 78 78
Poštovné zadarmo na všetky produkty
  • 0

Kontakty

Telefón: 0910 507 878
E-mail: info@ishopmacs.sk

iShopmacs s.r.o.
Nevädzová 6
821 01 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 52028691
DIČ: 2120864900
IČ DPH: SK2120864900 
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 132422/B.

Bankové spojenie:
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 51 5518 8856 / 0900
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK44 0900 0000 0051 5518 8856

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Na tejto internetovej stránke môžete nájsť aj produkty firmy iShopmacs DM s.r.o., ktorá nie je platcom DPH.

iShopmacs DM s. r. o.
Nevädzová 6
821 01 Bratislava

IČO: 52359956
DIČ: 2121009473
IČ DPH: Táto firma nie je platcom DPH

Kontaktný formulár

Navštívte nás osobne v OC Retro na Nevädzovej 6 v Bratislave